ადგილზე მიტანა

*ადგილზე მიტანა არ ითვალისწინებს  პროდუქტის ჩამოცლას და ატანას.

ზოგადი პირობები: 

პროდუქტის ადგილზე მიწოდება ხორციელდება თბილისის,  მასშტაბით 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.
მომხმარებელს  მიწოდების დრო ეცნობება მიტანამდე ერთი საათით ადრე.
იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთი შეთანხმებულ დროს არ დახვდა კურიერს და შენაძენი ვერ ჩაიბარა, განმეორებითი მიტანა  ანაზღაურდება ხელახლა.

ადგილზე მიტანის პირობები:

მიტანის მომსახურება უფასოა თუ:

შენაძენის ღირებულება აღემატება 800 ლარს, ხოლო წონა არ აღემატება 1500 კგ-ს;

 თბილისის  მასშტაბით, მიტანის ღირებულება შეადგენს 50 ლარს თუ:

შეძენილი პროდუქტის წონა არის 1500 კგ-დან 3600 კგ-მ ხოლო ღირებულება არ აღემატება 1500 ლარს
ადგილზე მიტანა არ ითვალისწინებს  პროდუქტის ჩამოცლას და ატანას.

გაითვალისწინეთ:

 • მომხმარებელმა კურიერს, პროდუქტის ჩაბარებისას, უნდა წარუდგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ხელი უნდა მოაწეროს სატრანსპორტო ზედნადებზე;
 • შეკვეთის გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გაუქმების მომენტში პროდუქტი მიწოდების ადგილზე არ იქნება გაგზავნილი;
 • შენაძენი,  გაიცემა ორი დღის განმავლობაში, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობისა და ქვითრის წარდგენის შემთხვევაში.

*აუცილებელია, მაღაზიაში მოსვლამდე დაელოდოთ შეტყობინებას, იმის შესახებ, რომ თქვენ მიერ შეკვეთილი პროდუქტი მზად არის წასაღებად

პროდუქციის დაბრუნება / გადაცვლა

პროდუქტის დაბრუნება ან გადაცვლა შესაძლებელია, თუ შენაძენი არ შეესაბამება:

 • შეძენილ პროდუქტს,
 • ხარისხს,
 • რაოდენობას.

პროდუქტის დაბრუნების პირობები: 

 • გადახდის  ქვითარი;                                      
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • პროდუქტი წარმოდგენილი პირვანდელი შეფუთვით.

დაბრუნების შესახებ მოთხოვნის დადასტურდების შემთხვევაში, თანხა ანაზღაურდება 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.

შენაძენის დაბრუნების შემთხვევაში, კომპანია იღებს ვალდებულებას აანაზღაუროს გადახდილი თანხის 100% თუ:

 • პროდუქტის სასაქონლო სახე  შენარჩუნებულია და ახლავს ყველა დამატებითი ნაწილი, რაც შესყიდვის დროს იქნა მიღებული.

პროდუქციის მიღებისთანავე, შეამოწმეთ შენაძენის მთლიანობა და ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ აცნობეთ საინფორმაციო ცენტრს.

პროდუქტის შეცვლის ვადები:

 • თუ პროდუქტის შეცვლის შესახებ მოთხოვნა დადასტურდება, კომპანია 3 სამუშაო დღის განმავლობაში მომხმარებელს მიაწვდის იდენტურ პროდუქტს;
 • იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი მოცემულ მომენტში არაა ხელმისაწვდომი, კომპანია  გადახდილ თანხას აანაზღაურებს სამ სამუშაო დღეში;

შეკვეთის დაბრუნება ან გადაცვლა შესაძლებელია 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

მისამართი:

თბილისი, ხოშარაულის # 29

მობ: 579 18 56 15

მაილი: info@sandogroup.ge

განახლება...
 • თქვენ კალათში პროდუქტები არ არის.